מקורות עזרה

מה זה? 🚨

זוהי אפליקציה שמרכזת את כל החדשות ותראות למקום אחד.

העדכון נעשה אוטומטית. אפשר לפתוח אותה בכל מכשיר נייד.
אפשר לשמוע ולראות את mako 12 ברקע אם בחרתם זאת מתפריט ״המקורות״
Be strong 🌴
greenido@
Version 1.6

×

Mako 12

הגדרות

אזעקת צבע אדום

×